Slechts een kwart van de Nederlanders wil dat de Europese Unie meer invloed krijgt. Een meerderheid (55 procent) gelooft niet dat de oplossing van de eurocrisis dichterbij komt door de bevoegdheden van Brussel uit te breiden. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 21.000 mensen.

Vandaag is in Brussel een nieuwe eurotop begonnen met als belangrijk agendapunt om de EU meer invloed te geven op de begrotingen van de lidstaten. Meer dan de helft (55 procent) van de ondervraagden is hier tegen.

Niet democratisch

Tweederde vindt dat de Europese Unie niet democratisch is. En zeven op de tien mensen zijn voorstander van een referendum bij belangrijke besluiten. Ook de achterbannen van de toekomstige coalitiepartijen VVD (72 procent) en PvdA (63 procent) zijn voor. Alleen de stemmers op GroenLinks en D66 zijn tegen volksraadplegingen.

Pessimistisch

Mensen zijn pessimistisch over de ontwikkeling van de eurocrisis. Een ruime meerderheid (70 procent) maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de eurocrisis voor Nederland. De helft van de mensen denkt dat de economische situatie in de eurozone de komende zes maanden slechter zal worden. Driekwart verwacht dat volgend jaar nog meer Europese landen om financiële steun moeten vragen.

Over het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd onder het EenVandaag Opiniepanel. Aan het onderzoek deden ruim 21.000 mensen mee. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 16 en 18 oktober 2012.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.