Hoe denkt de provincie Groningen over het kabinet? Wie is de populairste landelijke politicus volgens de Friezen? En vinden de Limburgers dat gemeenten steun moeten blijven geven aan voetbalclubs? Om antwoorden op deze en andere vragen te geven werkt EenVandaag sinds het najaar van 2011 samen met alle regionale omroepen in Nederland. En vanaf vandaag zijn de enquêtes van het EenVandaag Opiniepanel per provincie terug te zien op de speciale regio-site.

Vanuit de doelstelling een programma te zijn voor iedereen, van Groningen tot Maastricht, rees het plan om samenwerking te zoeken met alle 13 regionale omroepen. En al vanaf de start in oktober vorig jaar is deze samenwerking een succes te noemen.

De site toont enquêtes uitgesplitst per provincie, maar biedt ook de mogelijkheid om per vraag de antwoorden te vergelijken. Hiermee worden de soms grote verschillen in antwoorden tussen de provincies inzichtelijk gemaakt. Ook hebben de regionale omroepen de mogelijkheid zelf ingebrachte vragen over regionale kwesties mee te laten lopen in het onderzoek. De antwoorden op deze vragen verschijnen uiteraard ook op de site. En onder de uitslagen plaatst EenVandaag de reportages die de regionale omroepen hebben gemaakt over het onderzoek.

Daarnaast heeft iedere provincie een eigen pagina binnen de site waarop de uitslagen worden gepresenteerd. Op deze pagina staat naast de uitslagen ook een informatieblok met verwijzingen naar de regionale zender van de betreffende provincie.

Als extra service kan de uitslag worden via een embedcode door de regionale omroepen, maar natuurlijk ook door de gewone sitebezoeker, op de eigen site worden ingepast. Op deze manier hoopt EenVandaag de uitslagen onder een zo groot mogelijk publiek te verspreiden en tot een grotere binding met de verschillende regio's te komen.