Acht op de tien (80%) deelnemers aan een onderzoek van EenVandaag hebben het gevoel dat de armoede in Nederland is toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Deelnemers uit alle provincies geven in meerderheid aan dat ze het idee hebben dat er meer armoede is.  

In de provincies Overijssel, Zeeland, Limburg, Drenthe en Utrecht is dat gevoel het sterkst. Aan het onderzoek deden ruim 23.000 mensen mee. 

‘Als ik zie hoe vaak de voedselbank extra boodschappen vraagt in de supermarkt, daarbij krijg ik het gevoel dat er steeds meer mensen in de problemen komen,’ aldus een deelnemer. Veel respondenten geven aan dat ze zien dat in hun persoonlijke omgeving mensen in de problemen komen, omdat ze bijvoorbeeld al een tijd werkloos zijn. 

Slechts 15 procent van de alle deelnemers heeft het idee dat de armoede het afgelopen jaar is afgenomen. Tweederde (67%) van de respondenten geeft dan ook aan dat armoede in Nederland een serieus probleem is. Gisteren brachten het CBS en het SCP het Armoedesignalement 2014 naar buiten, waarin ze juist voorspelden dat de armoede in 2014 licht gedaald zou zijn. 

Vooral behoefte aan kleding en warme maaltijd

Aan het onderzoek deden ook 2.800 mensen mee die van zichzelf vinden dat ze in armoede leven. Dingen die ze niet kunnen betalen maar waar ze wel veel behoefte aan hebben zijn vooral ieder jaar nieuwe kleding (48%), 1x per jaar op vakantie gaan (46%) en iedere dag vers fruit eten (40%) of een warme maaltijd (40%). 

‘Rond kunnen komen is moeilijk. Eindjes aan elkaar knopen. Elke cent omdraaien voor dat je hem uitgeeft. Geen geld in je portemonnee. Geen impulsaankoop kunnen doen. Sober eten. Nooit eens een verwennerijtje. Hopen dat er niets kapot gaat. Lang met kleding moeten doen,’ geeft een respondent aan. Ook zouden bijna vier op de tien (38%) deelnemers die in armoede leven een abonnement willen op een sport- of hobbyclub, maar kunnen ze zich dat niet veroorloven. 

'Arm zonder computer'

EenVandaag vroeg aan alle deelnemers wanneer ze iemand in Nederland als 'arm' beschouwen: ze vinden dat met name als mensen geen geld hebben om hun woning warm te stoken (96%) of iedere dag over een warme maaltijd (81%) of vers fruit (84%) kunnen beschikken. Volgens twee derde (64%) van de ondervraagden is iemand ook arm als ze in deze tijd niet kunnen beschikken over een computer of tablet. Bijna acht op de tien deelnemers (76%) vinden het vooral een taak van de overheid om armoede tegen te gaan. 

Vanmiddag worden deze uitslagen besproken in Radio EenVandaag.

Download