De PVV loopt deze maand verder uit als grootste partij. De partij van Wilders wint drie zetels en komt op 31.

Dat blijkt uit De Stemming, de politieke peiling van EenVandaag, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK.

Ook GroenLinks wint deze maand. De partij stijgt zes zetels en staat nu op 15. De partij is daarmee even groot als het CDA, dat vier zetels daalt. D66 verliest eveneens (-3).

PVV-ers en niet-stemmers meest ontevreden

Na de verkiezing van Donald Trump is er in de media veel gesproken over ‘teleurgestelde of ontevreden burgers’. EenVandaag onderzocht zelf onder welke kiezersgroepen de mensen het meest ontevreden zijn.

PVV-stemmers scoren hier het hoogst: twee van de drie (67%) mensen die nu PVV zouden stemmen noemen zichzelf een ‘ontevreden burger.’ 

Ook onder de aanhang van VNL (61%), 50PLUS (49%) en de SP (34%) zitten relatief veel ontevreden en teleurgestelde burgers. Het hoogst is het percentage onder de niet-stemmers: 76 procent.  

Niet gehoord

Van alle 27.000 ondervraagden zegt een derde (35%) in zichzelf een ontevreden burger te herkennen. Zij hebben zeer weinig vertrouwen in de gevestigde politiek en voelen zich niet gehoord. Maar liefst 96 procent heeft van deze groep geen vertrouwen in politici in het algemeen. 

Ook vinden ze massaal (96%) dat politici niet weten wat er leeft onder de mensen in het land. Ook al zijn ze het niet altijd volledig eens met de PVV en andere protestpartijen, toch hopen ze dat zij de gevestigde orde wakker kunnen schudden en verandering kunnen brengen. 

Ontevreden en teleurgestelde mensen bevinden zich in alle lagen van de bevolking, zo blijkt uit het onderzoek. In verhouding komen ze vaker voor onder mensen met een lagere opleiding en een lager inkomen. Ze zitten het meest in de leeftijdsgroep tussen de 35 en 55 jaar en zijn vaker arbeidsongeschikt of werkloos. Ook zitten er wat meer mannen dan vrouwen in deze groep. 

DENK haalt zetel

Ook DENK haalt deze maand ruim de kiesdrempel en staat voor het eerst op een zetel in De Stemming. Om een zo goed mogelijke afspiegeling van stemmers te geven, hebben GfK en EenVandaag hun methode aangepast. We nodigen meer mensen met een migratieachtergrond uit voor onze onderzoeken. 

Daarnaast voeren we een correctie op die specifieke groep uit, gebaseerd op CBS-cijfers over allochtonen in Nederland. Een uitgebreide verantwoording is te vinden op onze website, www.eenvandaag.nl.

De hele uitslag is deze maand als volgt: VVD 25 (-), PvdA 12 (-), PVV 31 (+3), CDA 15 (-4), SP 16 (-1), GL 15 (+6), D66 12 (-3), CU 7 (-1), SGP 3 (-1), PvdD 3 (-1), 50PL 9 (+1), VNL 1 (-), DENK 1 (+1).

Over de onderzoeken

Aan onderzoek onder het Opiniepanel deden 27.231  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.

Het onderzoek is gehouden van 20 tot en met 24 november 2016. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Het onderzoek voor De Stemming is uitgevoerd van 25 tot en met 29 november 2016. Daaraan hebben 2.355 mensen meegedaan. Die steekproef is gestratificeerd naar CEBUCO-regio, sekse, leeftijd en opleiding, het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen van september 2012 en religieuze overtuiging per CBS-landsdeel. Per meting heeft telkens ongeveer de helft van de respondenten de vragenlijst ingevuld.

Download