Het vertrouwen in de Nederlandse economie neemt langzaam toe. Drie op de tien consumenten (29%) denkt dat de economische situatie van Nederland de komende zes maanden zal verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 17.000 deelnemers aan het Opiniepanel.

Begin dit jaar verwachtte een kwart van de deelnemers (27%) dat de situatie in Nederland zou verbeteren. In 2014 lag dit percentage op 24%. Daarmee is er weer voorzichtig herstel te zien van het vertrouwen in de Nederlandse economie.

Crisis nog niet voorbij

Een ruime meerderheid van de deelnemers (87%) denkt dat de economische crisis op dit moment nog niet voorbij is. Maar volgens de helft van de ondervraagden (45%) is het einde van de crisis wel in zicht. De problemen met de economie raken ook de Nederlandse consument. Twee derde van de deelnemers (66%) merkt de economische crisis in de eigen portemonnee.

Weinig vertrouwen in eigen situatie

Het herstellende vertrouwen in de Nederlandse economie vertaalt zich naar een lichte stijging in het vertrouwen in de eigen financiële situatie. Eén op de tien ondervraagden (11%) verwacht dat de financiële situatie van hun eigen huishouden gaat verbeteren. In 2014 lag dat percentage nog op 7%. 

Consument voorzichtig met uitgaven

Door het lage vertrouwen in de eigen financiële situatie zijn consumenten terughoudend met het uitgeven van geld. Op de vraag wat deelnemers zouden doen met het geld wanneer ze meer krijgen te besteden, gebruikt de meerderheid het geld om te sparen (31%) of om schulden af te lossen (26%)

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 17.320 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 2 tot en met 9 mei 2015.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden.

Download