Er is brede steun voor de manier waarop de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking wordt vormgegeven. Uit onderzoek van EenVandaag onder 22.000 leden van het Opiniepanel blijkt dat ruim driekwart (78%) vindt dat de dodenherdenking moet blijven zoals het is, met de kranslegging op de Dam en twee minuten stilte om 20.00 uur. 

Bovendien vindt 85 procent dat de Nationale Dodenherdenking jaarlijks behouden moet blijven, ook als iedereen die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt is overleden.

Ook jongeren steunen de manier waarop in Nederland oorlogsslachtoffers worden herdacht. Van zeven op de tien (71%) van hen mag de dodenherdenking blijven hoe het nu is, 17 procent vindt de huidige vorm achterhaald. In tegenstelling tot ouderen, die de oorlog vooral kennen door ervaringen van familie, hebben jongeren hun kennis over de oorlog en het belang van herdenken vooral opgedaan op school, en uit boeken, films en series.

Vanavond zelf twee minuten stil

Bijna negen op de tien (88%) deelnemers gaat vanavond zelf twee minuten stilte houden. Zij denken dan vooral aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar bijna de helft denkt ook aan slachtoffers van andere oorlogen, en drie op de tien grijpt het moment aan te denken aan familie of kennissen die de de oorlog hebben meegemaakt. De belangrijkste redenen om vanavond twee minuten stil te zijn, zijn uit respect voor slachtoffers en overlevenden van de oorlog. Een derde reden die door zowel ouderen als jongeren wordt genoemd is dat mensen door te herdenken aan de buitenwereld laten zien dat een nieuwe oorlog voorkomen moet worden.

Vrede in Nederland meer gewaardeerd

Acht op de tien (80%) waarderen vrede in Nederland meer door de huidige internationale conflicten, zoals de opkomst van IS en de situatie in Oekraine. Zeven op de tien (71%) maken zich zorgen over de invloed van die conflicten op de vrede in Nederland. Een derde (32%) van de deelnemers is zelfs bang voor het uitbreken van een nieuwe wereldoorlog.

In Radio EenVandaag ook een gesprek met Paul van de Laar directeur museum Rotterdam en hoogleraar Urban History over de tentoonstelling “ de aanval”. We gaan vooral praten over hoe deze tentoonstelling tot stand kwam en hoe de samenwerking met Duitse musea is verlopen. “misschien”, zo zegt Van de Laar, “ is deze tentoonstelling een eerste aanleiding to gezamenlijk herdenken, maar ja wanneer is het moment?”.

Meest opvallende en wellicht bizarre is dat de tentoonstelling een “Heinkel” exposeert. De Heinkel is een bommenwerper en dat type vliegtuig werd Rotterdam in de meidagen van 1940 platgegooid. Luister hier dat gesprek:

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 22.314 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee en 1174 leden van het 1V Jongerenpanel. Het onderzoek vond plaats van 24 april tot en met 4 mei 2015.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical.

Download