Een meerderheid van de achterban van de PvdA is voor een linksere koers van de partij. Zowel stemmers (58 procent) als leden (56 procent) pleiten hiervoor. Dit blijkt uit een vandaag gehouden onderzoek van EenVandaag onder ruim 2000 mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 op de PvdA hebben gestemd.

Verschillende PvdA-afdelingen pleiten voor vernieuwing binnen de partij. Een grote meerderheid (82 procent) van de PvdA- stemmers is voor modernisering. Ook krijgt het voorstel grote steun (77 procent) van de 300 partijleden die aan het onderzoek hebben meegedaan.

Geen antwoord

Zeven op de tien kiezers stelt dat de PvdA eigenlijk geen antwoord heeft op het huidige kabinetsbeleid. Nog een grotere groep van de ondervraagden vindt de huidige koers onduidelijk. Twee derde (67 procent) meent dan ook dat de PvdA-fractie het in de oppositie het afgelopen jaar niet goed gedaan heeft.

Dalend vertrouwen in Cohen

Het vertrouwen in Job Cohen als partijleider is onder PvdA-stemmers flink gedaald ten opzichte van het begin van dit jaar. In januari was het vertrouwen in Cohen 72 procent. Nu daalt dat naar 50 procent. Meer dan de helft vindt dat er bij de volgende verkiezingen een andere lijsttrekker moet komen.

Ongeveer een derde van de respondenten zegt op een andere partij te stemmen als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn. De SP en D66 zijn de favoriete alternatieven.

Aan de uitslag van het onderzoek wordt vanavond aandacht besteed in de uitzending van EenVandaag.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 2000 PvdA-stemmers uit het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is uitgevoerd op 28 september.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. Panelleden krijgen gemiddeld een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen.

Download