Het Jongerenpanel van EenVandaag ondervroeg ruim 800 scholieren naar hun ervaringen met de grootte van hun klas. Vier op de tien zeggen dat hun klas eigenlijk te groot is om nog goed onderwijs te krijgen. Diverse politieke partijen, LAKS en staatssecretaris Dekker reageerden.

Tweede Kamerid van de SP Jasper van Dijk zal vanavond in EenVandaag toelichten dat ze binnenkort met een wetsvoorstel komen om de klassen te verkleinen. 'Klassen worden steeds groter door bezuinigingen. Ik wil die trend keren. Kleine klassen zijn beter voor leerlingen en voor leraren,' aldus van Dijk.

Staatssecretaris Dekker is niet voor een wettelijk maximum. 'Ik voel er niets voor om vanuit Den Haag een bovengrens vast te stellen aan het aantal leerlingen in een klas. Iedere groep en iedere docent is anders en ik wil daarbij scholen juist aanmoedigen om te innoveren met lesvormen. Een ervaren docent in de bovenbouw van een vwo in het Gooi is een andere situatie dan een beginnende docent in op een vmbo in Rotterdam Zuid', laat hij weten.

'Ik begrijp dat leerlingen liever niet in een hele grote klas zitten. Laat het dan ook merken als het bij jou op school de spuigaten uitloopt. Het kan niet zo zijn dat je niet goed aan leren toekomt, dan schiet je school echt zijn doel voorbij. Mocht de onderwijskwaliteit in het gedrang komen dan kan de Inspectie van het onderwijs altijd optreden. Gelukkig kunnen schoolbesturen dat voorkomen door zelf afgewogen keuzes te maken. Daar hebben zij alle professionele ruimte voor,' aldus Dekker. 'Scholen krijgen voldoende geld om tot klassen te komen van acceptabele omvang. De meeste scholen lukt dat ook prima. Leerlingen zijn in meerderheid goed te spreken over het aantal leerlingen in hun klas, maar op een aantal scholen zijn de klassen aan de grote kant.'

D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen vraagt de Staatssecretaris wel om actie: “Kinderen hebben persoonlijke aandacht nodig op school. Te grote klassen zijn daar een belemmering voor. Met het extra geld voor onderwijs uit de begrotingsafspraken kunnen scholen nu al de ergste ‘plofklassen’ kleiner maken. Maar dat is nog niet voldoende.

'Daarom vraag ik de staatssecretaris om een plan van aanpak te maken om op termijn naar substantieel kleinere klassen toe te werken.'

Thijs den Otter van de Algemene Onderwijsbond (AOb): 'Ook dit onderzoek toont aan dat iedereen in de praktijk, leraar en leerling, de klassengrootte als een probleem ervaren. Het wordt tijd dat de Staatssecretaris zich niet langer verschuilt achter gemiddelden, het aantal leerlingen per klas stijgt al jaren. Die trend moet stoppen.' Een maximum instellen per klas is misschien een brug te ver, aldus Den Otter. 'Maar je zou wel vast kunnen leggen dat per 24 leerlingen er één leraar fulltime en bevoegde leraar moet zijn. Dan kan de school daarmee zelf op een werkbare manier zoeken om zo goed mogelijk onderwijs te geven.'

Remco Barendregt van scholierenkoepel LAKS is op het eerste gezicht, net als de SP, ook voor een wettelijk maximum. 'We moeten dan wel nog even goed kijken naar de uitvoerbaarheid, maar we staan er positief tegenover," zo laat hij weten. "Docenten kunnen beter orde houden in een kleine klas. Waar het om draait is dat leerlingen zich goed kunnen concentreren en docenten voldoende aandacht hebben voor individuen", aldus Barendregt. "Dat krijg je voor elkaar door kleinere klassen te creëren."

Loes Ypma van de PvdA laat weten ook niet voor een maximum per klas te zijn, maar vooral in te zetten op meer leraren voor de klas.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.