Ouderen en jongeren gunnen elkaar weinig als het gaat over hun inkomen en pensioenen.  Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 24.000 mensen. De helft (53%) van de 65-plussers heeft het gevoel dat jongere generaties hen als gepensioneerde weinig gunnen. 

Daar tegenover staat dat de helft (49%) van de ondervraagden tot 50 jaar vindt dat ouderen vooral aan zichzelf denken in plaats van aan andere generaties.

Volgens ouderen groeien de jongeren van nu op in een grote welvaart en geven ze bakken met geld uit aan vakanties, auto’s en gadgets in plaats van te sparen en aan de toekomst te denken. ‘Als er naar hun pensioen gevraagd wordt, dan zijn de ouderen opeens de potverteerders die hun pensioen verteren’, aldus een 65-plusser.

Jongeren op hun beurt zeggen juist dat het vroeger met vaste contracten en goedkope huizen veel gemakkelijker was om iets op te bouwen. Ouderen willen in hun ogen het onderste uit de kan en zouden moeten accepteren dat het voor iedereen iets minder wordt en dat het voor jongere generaties mogelijk nóg krapper wordt.

Ouderen ervaren meeste achteruitgang

Volgens tweederde (64%) van de jongeren hebben de gepensioneerden van nu het gemiddeld gewoon goed. Dit beeld staat haaks op het beeld dat ouderen van zichzelf hebben. Bijna driekwart van de 65-plussers (72%) heeft het gevoel dat juist zij er de afgelopen jaren op achteruit zijn gegaan. Dit komt vooral doordat hun  pensioenen niet geïndexeerd zijn en hun zorgkosten gestegen zijn.

Ook komend jaar verwachten veel ouderen geen cadeautjes. Vier van de tien ondervraagde gepensioneerden (41%) verwacht volgende week met Prinsjesdag te horen dat zij er wederom op achteruit gaan.

Geen vlees en vis

Of de perceptie van de ouderen klopt is de vraag. CBS-econoom Pieter Hein van Mulligen stelde eerder dat de huidige generatie ouderen rijker is dan ooit als je ook hun vermogen mee rekent.

Voor één groep ouderen geldt in ieder geval wel dat zij het zwaar hebben: de mensen met alleen AOW.

Uit het onderzoek van EenVandaag blijkt dat de helft van de ondervraagde AOW-ers (49%) niet iedere dag vlees of vis kan betalen en een derde (35%) niet dagelijks warm kan eten.

Pensioenen compenseren?

Ook als het gaat om pensioenen staan de generaties tegenover elkaar. Zowel de ouderen (77%) als de jongere generaties (62%) maken zich zorgen om de waarde van hun pensioen. Maar over de vraag of de pensioenen van de ouderen van nu gecompenseerd moeten worden, ook als dit ten koste gaat van het pensioen van de toekomst zijn ze heel verdeeld.

De grootste groep ouderen (51%) vindt dat die compensatie er gewoon moet komen. Een kwart 27%) vindt dit niet nodig. Een meerderheid van de groep onder de 50 jaar (57%) is tegen compensatie van de ouderen van nu. Deze mensen vrezen dat er voor hen in de toekomst te weinig overblijft en vinden dat iedereen er nu al aan moet wennen dat een vast pensioen verleden tijd is.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 24.247  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.

Het onderzoek is gehouden van 7 tot en met 12 september 2016.

Er is in de uitslagen gekeken naar de groep van 18-49 jaar (‘de jongere generaties’) en naar de groep boven de 65 jaar (de ouderen).

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

De software is van Vision Critical

Download