Bram Dirkx, voorzitter van JOVD over stemen vanaf je 16e: 'Opnieuw laait er een discussie op over het actief stemrecht voor zestienjarigen. Pechtold wierp in 2006 als minister van Bestuurlijke Vernieuwing al het balletje op over het minderjarigenstemrecht en dat werd in deze legislatuur nog eens herhaald door Senator Tof Thissen (GroenLinks) en Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66). Het voorstel haalde in 2006 de eindstreep niet en onder minister Donner kwam het ook niet tot een wijziging van artikel 54 van de Grondwet. In landen als Oostenrijk, Brazilië, Cuba, Nicaragua en Iran is stemrecht voor minderjarigen al staande praktijk.'

"We leven in een samenleving waar jongeren steeds meer verantwoordelijkheden krijgen opgelegd met betrekking tot de inrichting van hun leefwereld. Als zestienjarige ben je als werknemer gewoon belastingplichtig, betaal je voor het gebruik van het wegennet als je met je brommertje de plattelandswegen berijdt en er verandert nogal wat inzake de juridische aansprakelijkheid voor een zestienjarige. Een goede balans van rechten –zo ook het stemrecht- en plichten –denk aan belastingplicht- is van groot belang.

De verruiming van het actief kiesrecht zorgt er ook voor dat een meer representatieve afspiegeling van de bevolking zichtbaar wordt en met een vergroting van het actieve electoraat, vergroot je ook de democratische legitimiteit van onze volksvertegenwoordiging. Daarnaast ervaren veel jongeren politiek als een ver van hun bed show en dat is jammer. Zeker als je beseft dat er maatregelen in het parlement worden genomen die jongeren direct en in de toekomst raken. Jongeren hebben een aanzienlijk groot belang bij de toekomst van onze verzorgingsstaat. Zeker nu we geconfronteerd worden met een generatieconflict -waar jongeren de dupe van dreigen te worden- is het van groot belang dat je jongeren eerder de verantwoordelijkheid geeft mee te beslissen over de wijze waarop Nederland bestuurt moet worden. Je kunt op die manier jongeren eerder betrekken bij de politiek en jongeren eerder laten nadenken over maatschappelijke thema's en vraagstukken.

Het zou fantastisch zijn als partijen –zeker ook onze moederpartij, de VVD– de verlaging van stemgerechtigde leeftijd opnemen in de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Laten we in Nederland het actief stemrecht uitbreiden, zodat jongeren vanaf zestien jaar in de mogelijkheid zijn om mee te beslissen over het bestuur en de inrichting van ons land. Gelukkig kennen we in ons land geen stemplicht, maar wel uitgebreid stemrecht. Je geeft jongeren daarmee een gepaste verantwoordelijkheid om gebruik te maken van de vrijheid en verantwoordelijkheid die het staatsburgerschap met zich meebrengt."

Donderdagavond in de uitzending van EenVandaag: is het een haalbaar plan om jongeren te laten stemmen vanaf 16 jaar? En wat zou het betekenen voor de zetelverdeling?