Terwijl Mark Rutte en Diederik Samsom nog aan de onderhandelingstafel zitten, hebben de jongerenafdeling van deze partijen al een regeerakkoord bereikt. Het jongerenakkoord, zoals de JOVD en JS het noemen.

Het regeerakkoord is volgens de laatste berichten al op hoofdlijnen bekend, maar de jongerenafdeling van de VVD en PvdA zijn al een stap verder. Vanmiddag zullen de voorzitter van de JOVD en JS het jongerenakkoord op het Binnenhof aanbieden aan de onderhandelaars.

Enkele punten uit het jongerenakkoord:

- De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt tot een maximum van 250.000 euro;

- Er komt een sociaal leenstelsel voor mbo, hbo en wo;

- Het eigen risico wordt inkomensafhankelijk.

De volledige tekst van het jongerenakkoord kunt u hieronder nalezen.

UPDATE:

De eerste reacties op het jongerenakkoord stromen binnen. Kai Heijneman, voorzitter van de LSVb zegt dat het akkoord "een klap voor de kenniseconomie" is.

"Wij zijn fel tegen het afschaffen van de basisbeurs en het invoeren van een leenstelsel. Ze proberen het hier te verkopen als iets sociaals, maar dat is het niet.

Het levert problemen op voor de studie:15.000 scholieren die wel het talent hebben, maar niet meer kunnen studeren. Tijdens de studie: studenten moeten meer gaan werken, waardoor ze minder tijd overhouden om te studeren. En ook na de studie: het zorgt voor schulden, waardoor jongeren bijvoorbeeld moeilijker een hypotheek kunnen afsluiten."

Wel positief kijkt Heijneman aan tegen het idee van 'matching', waarbij universiteiten nagaan of de student en de instelling wel een goede match zijn.

"Wij pleiten hier al jaren voor, we hopen dat dit er ook komt voor het HBO. Het is goed voor iedereen: de docent krijgt gemotiveerde studenten en een gemotiveerde student kost de maatschappij ook minder geld."

 

Download