Carnaval maakt 68 procent van de jongeren uit Brabant en Limburg trots op hun streek. Wel ergert 39 procent van hen zich aan de toeristen uit andere delen van het land die 'onder de rivieren' carnaval vieren. 

De meerderheid van alle ondervraagde jongeren (55%) heeft wel eens carnaval gevierd en een kwart is van plan om dat dit jaar te doen. Het leukst aan dit feest vinden zij de sfeer/gezelligheid, de carnavalspakken en de praalwagens. Bijna alle carnavalsvierders (93%) verkleden zich; 54 procent was minstens een paar weken van tevoren al bezig met hun outfit.

Limburgers zingen, Brabanders drinken

Opvallend zijn de verschillen tussen Brabant en Limburg. Volgens 57 procent van de jongeren die opgroeiden in Brabant, is het drinken van alcohol onlosmakelijk verbonden met carnaval. Van de jongeren uit Limburg vindt slechts 45 procent dit. In Limburg wordt de carnavalsmuziek juist meer gewaardeerd. Van de Limburgse ondervraagden kan 89 procent carnavalsliedjes in dialect meezingen, van de jongeren uit Brabant kan 55 procent dit.

Tradities belangrijk

Aan de tradities rond carnaval hechten de jongeren die opgroeiden in Brabant en Limburg veel waarde: acht op de tien vinden het belangrijk dat deze tradities in stand worden gehouden. De helft (48%) vindt het belangrijk om zelf, naast te feesten, ook mee te doen met de tradities. Tevens zou 46 procent het een eer vinden om zelf Prins Carnaval te zijn. De Prins vinden zij, na de optocht en liedjes, de belangrijkste traditie.

Jonge aanwas bij carnavalsverenigingen

Driekwart (73%) zou het een groot verlies vinden als carnavalsverenigingen ophouden te bestaan. Het aantal jonge leden bij carnavalsverenigingen in Limburg is de afgelopen tien jaar dan ook toegenomen, blijkt uit een ander onderzoek van EenVandaag en de regionale omroep L1 onder vijftig Limburgse carnavalsverenigingen. Lees hier het interview met Jeroen Verhoef (22 jaar) uit Made, Noord-Brabant, die een eigen carnavalsvereniging heeft opgericht. 

Over dit onderzoek 

Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden van 1 tot 8 februari 2013, deden 2650 jongeren mee. Van hen zijn er 413 opgegroeid in Brabant en 584 in Limburg. De uitslag is gecorrigeerd op leeftijd, geslacht en spreiding over het land.

Daarnaast vroegen EenVandaag en de Limburgse regionale omroep L1 aan vijftig carnavalsverenigingen in Limburg of het aantal leden tot 30 jaar in de afgelopen tien jaar is toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen. Ook vroegen ze in hoeverre die jonge leden actief voor de vereniging zijn. De verenigingen beantwoordden de vragen via de mail tussen 30 januari en 7 februari.

Download