Jongeren zijn geen fan van het publiek en de muziek van discotheken. De meesten gaat nog wel naar de disco, maar niet zo vaak. 

Zes op de tien jongeren komen nog wel eens in de disco, vooral uit de groep van 12 t/m 18 jaar. Toch kunnen de discotheken op weinig fervente bezoekers rekenen: slechts 16 procent van de jongeren komt er geregeld. De disco is ‘uit’. Volgens het bedrijfschap Horeca en Catering (2011) is het aantal discotheken in Nederland dit jaar bijna de helft van wat het vijftien jaar geleden was. Waren het er in 1996 nog 450, nu zijn er nog maar 243 over. Het 1V Jongerenpanel vroeg jongeren uit het hele land naar hun ervaringen met discotheken.

Knokken, zuipen en ‘vlees keuren’

Een belangrijke reden voor jongeren om niet (vaak) naar de disco te gaan, is dat ze zich niet thuis voelen bij het publiek. Ze omschrijven discogangers als jong, dronken en agressief en vinden het in de disco net een vleeskeuring. Een panellid zegt: “Bij discotheken in mijn omgeving kun je kiezen: Of een boerendisco met gegarandeerde knokpartij met een of andere zatte boer, of een kinderdisco. (…) Niet mijn publiek.”

Boem-boem-boem muziek

Een ander vult aan: “De boem-boem-boem muziek die ze daar draaien bevalt me totaal niet en het volk dat er komt ook niet. En daarbij heb ik liever verbaal contact dan uitsluitend lichamelijk zoals in een discotheek vaak het geval is.” De muziek is dan ook een tweede reden voor jongeren om de disco te mijden. Niet alleen het soort muziek, maar ook het harde volume vinden ze vervelend: je kunt er geen fatsoenlijk gesprek voeren.

‘Dans maar en sjans maar’

En dat is wel belangrijk, zo blijkt. In de top-5 van redenen om uit te gaan staat namelijk op de vierde plaats: om te kletsen. De belangrijkste reden om te stappen is om tijd met vrienden te besteden. Bij jongens staat drinken op de tweede plek, bij meiden dansen. Over de vijfde plek zijn ze het wel weer eens: om te versieren…

Download