Nikie van Thiel, voorzitter van de Jonge Democraten (D66) over stemmen vanaf je 16e: 'In Nederland bestaat er een minimale leeftijd om te mogen autorijden, met pensioen te kunnen gaan en van school af te mogen. Maar een wettelijke leeftijdsgrens is altijd arbitrair. Er zullen jongeren zijn die op hun 16e veiliger autorijden dan sommige dertigjarigen ooit zullen doen.'

"Er zullen ouderen zijn die graag eerder of juist later hadden willen stoppen met werken. Maar ergens moet er een grens getrokken worden door de samenleving. Hierbij wordt de afweging gemaakt wat de mate van beperking is die je een bepaalde leeftijdsgroep oplegt en welk risico het individu en de maatschappij loopt door deze leeftijdsgrens te verleggen.

Volwassen?

De grens die wij in Nederland trekken om te mogen stemmen bij verkiezingen ligt momenteel op 18 jaar. Het idee hierachter is dat stemmers een bepaalde mate van volwassenheid nodig hebben om afwegingen te maken omtrent hun visie op de maatschappij en de rol die de overheid hierin zou moeten spelen. De maatschappij loopt dus het risico dat er een groot aantal kiezers is dat niet nadenkt over haar stem, waardoor deze stem niet per se reflecteert wat dit individu eigenlijk wil. De representativiteit van politici kan zo in gevaar komen. Echter, de beperking die deze groep wordt oplegt is van grote aard.

Verloren stem

Niet mee mogen doen aan onze democratie betekent dat de stem van deze groep überhaupt niet gerepresenteerd wordt. En dat terwijl juist jongeren de toekomst zijn van ons land en dus juist hun toekomstvisie over ons land gehoord zou moeten worden. Het is niet moeilijk om voor te stellen dat de eventuele nadelige gevolgen beperkt kunnen worden. Meer voorlichting op scholen en meer informatie in de tijdschriften en op websites die deze leeftijdsgroep bekijken, kan ervoor zorgen dat ook zij een goed afgewogen stem krijgen in onze democratie. Ik ben dus voor; stemmen vanaf je 16e moet kunnen!"

Donderdagavond in de uitzending van EenVandaag: is het een haalbaar plan om jongeren te laten stemmen vanaf 16 jaar? En wat zou het betekenen voor de zetelverdeling?