Jojanneke Vanderveen, voorzitter van DWARS over stemmen vanaf je 16e: 'Sinds jaar en dag is DWARS er voorstander van dat het actief stemrecht wordt verlaagd van 18 naar 16 jaar. En met goede reden. De leeftijdsbegrenzing op 18 jaar is namelijk nogal willekeurig; ze sluit mensen die prima kunnen nadenken, uit van het democratische proces.'

"Natuurlijk ligt het ergens wel voor de hand om de stemgerechtigdheid in te laten gaan bij 18 jaar. In Nederland noemen we mensen volwassen vanaf die leeftijd. Die volwassenheid, of meerderjarigheid, brengt allerlei rechten en plichten met zich mee. Zo word je strenger gestraft vanaf je 18e, omdat je geacht wordt vanaf dat moment zelf voor je handelingen in te kunnen staan. En je krijgt het recht om mee te beslissen over hoe de Nederlandse bevolking vertegenwoordigd wordt in de politiek.

Er zijn echter goede redenen om stemrecht niet te koppelen aan meerderjarigheid. Ten eerste willen we dat de politiek opkomt voor de belangen van alle bevolkingsgroepen. Dat kan je het beste garanderen, als je zo veel mogelijk bevolkingsgroepen laat stemmen. Ook minderjarigen horen daarbij.

Geen verstand van politiek?

'Maar die kinderen, die hebben toch nog geen verstand van politiek?' zal de tegenstander zeggen. Die redenering gaat echter niet op. Momenteel is verstand van politiek ook al geen vereiste om te mogen stemmen. Een groot deel van de kiezers houdt zich nooit bezig met politiek. Daarentegen zijn er minderjarigen die zich erg verdiepen in de Nederlandse politiek, en die met hun stem een erg zinnige bijdrage zouden kunnen leveren.

Een grens bij 16 jaar is misschien niet minder willekeurig dan een grens bij 18 jaar, maar in ieder geval geven we dan meer mensen de kans mee te beslissen. Daarom zegt DWARS: stemrecht verlagen naar 16 jaar? Doen!"

Donderdagavond in de uitzending van EenVandaag: is het een haalbaar plan om jongeren te laten stemmen vanaf 16 jaar? En wat zou het betekenen voor de zetelverdeling?