Je privacy gewaarborgd

Het team van JijVandaag beschermt de privacy van de deelnemers. Alle privacy-gevoelige informatie die de deelnemers aan ons verstrekken valt onder dit Privacy Statement. Het team spant zich naar alle redelijkheid in om de gegevens van de deelnemers vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor doeleinden zoals omschreven in dit Privacy Statement. Wij werken volgens de Nederlandse Privacywetgeving en we hebben JijVandaag aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Vastleggen en gebruik van persoonlijke gegevens

Deelnemers aan het panel wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals in de profiel-enquête. Nadat de deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, kunnen de gegevens gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  • De gegevens van de deelnemers te verzamelen in een database en hierin selecties te maken.
  • De geselecteerde deelnemers per e-mail te benaderen voor deelname aan enquêtes.
  • Aan de hand van de uitslagen van deze enquêtes uitspraken te doen over de meningen van de deelnemers.
  • Deze meningen te publiceren op de website www.jijvandaag.nl en tijdens de televisie- en radio-uitzendingen van EenVandaag. Ook kunnen ze openbaar worden gemaakt (door overname) in andere media.
  • EenVandaag kan middels een panelnieuwsbrief deelnemers informeren over de uitslag(en) van de enquête(s) van JijVandaag, panelgerelateerd nieuws en overig nieuws ter zake van de uitzendingen van EenVandaag. Uitschrijven kan middels een opt-out.

De redactie zal geen van de persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Beveiliging van de persoonlijke gegevens

Het team van JijVandaag streeft ernaar al het haalbare te doen om de persoonlijke gegevens te beschermen. We treffen strenge veiligheidsmaatregelen om verlies, wijziging of misbruik van de persoonlijke gegevens te voorkomen.

Gegevens wijzigen

Deelnemers kunnen zich verzetten tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Zij kunnen op elk gewenst moment hun accountgegevens wijzigen of zich uitschrijven bij JijVandaag. Deelnemers krijgen regelmatig de gelegenheid om hun profielgegevens aan te passen. Bij vragen is het mogelijk om een e-mail te sturen aan jijvandaageenvandaagnl.

Over het onderzoek

De uitslag van onze peilingen zijn na weging representatief voor de variabelen geslacht, leeftijd en spreiding over het land.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst zodat een website aan de hand van dat cookie kan herkennen wanneer een gebruiker de site bezoekt. Cookies geven de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen.

Jonger dan 12 jaar?

Je mag niet aan internet-enquêtes meedoen als je jonger bent dan 12 jaar. Dat zegt de wet en ook JijVandaag moet zich aan de regels houden. Je kunt ons natuurlijk wel laten weten hoe je ergens over denkt. Gewoon mailen naar jijvandaageenvandaagnl.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kun je een e-mail sturen naar jijvandaageenvandaagnl onder vermelding van ‘Privacy’. 

Het team van het JijVandaag behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.