De meerderheid (54%) van de middelbare scholieren vindt dat hun school meer aandacht moet besteden aan de Europese politiek. Een derde (36%) geeft aan vrijwel niks over de Europese Unie geleerd te hebben op school. Bij 19 procent is er wel degelijk een les aan gewijd, bij 41 procent meerdere lessen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 1200 jongeren, onder wie bijna 500 middelbare scholieren. 

De kennis van jongeren over Europa houdt te wensen over. Ruimt de helft denkt dat Noorwegen lid is van de Europese Unie (53%) en heeft geen idee uit welk land de president van de EU komt en hoe hij heet (52%). 

Bevoegdheden uitbreiden

De meerderheid van de jongeren (53%) denkt dat de EU Nederland niet meer voordelen dan nadelen oplevert. Toch vindt driekwart dat ons land niet uit de Unie (77%) en niet uit de euro (73%) moet stappen. De meerderheid van de jongeren (58%) vindt dat de bevoegdheid van de Europese Unie hetzelfde moeten blijven of zelfs verder uitgebreid moeten worden. Van de volwassenen vindt juist de meerderheid (58%) dat er minder bevoegdheden naar Europa moeten gaan, zo blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel. Jongeren zijn meer Europa-minded dan volwassen: van de jongeren voelt 56 procent zich Europeaan, tegenover 41 procent van de volwassenen. 

Over dit onderzoek 

Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden van 1 t/m 5 mei 2014, deden 1176 jongeren mee (onder wie 459 middelbare scholieren). De uitslag van de peiling is na weging representatief voor drie variabelen, namelijk leeftijd, geslacht en spreiding over het land.

De uitslag van dit onderzoek is gepresenteerd in Radio EenVandaag. Luister hieronder het item vanaf het bevrijdingsfestival in Utrecht. Daar staat ProDemos met de StickerStemwijzer, om jongeren bewust te maken van het belang van Europa.

Deel 1:

Deel 2:

Download