Ruim de helft van de scholieren (53%) wil dat er meer digitale middelen worden ingezet in de les. Volgens ruim vier op de tien leerlingen (43%) zijn de meeste leraren niet echt ICT-bekwaam, omdat ze niet goed weten hoe bijvoorbeeld een digitaal schoolbord of een iPad werkt. 'Ik heb de indruk dat scholen 10 tot 20 jaar achterlopen op ICT-gebied,' geeft een scholier aan.

We kregen de afgelopen dagen genoeg verhalen van jullie binnen: zo weten we nu dat er leraren zijn die denken dat YouTube een tijdschrift is. De basisbeginselen van een computer hebben de meeste docenten volgens jullie wel onder de knie, maar als het gaat om filmpjes afspelen in de les wordt het al lastiger. 'Ze kunnen vaak geen filmpje opstarten en zelfs tijdens een kijk/luistertoets moest de docent iemand bellen om het op te zetten,' aldus een scholier.

Leraar moet goed uitleggen en humor hebben

Volgens scholieren is een docent vooral een goede leraar als hij/zij de stof goed uit kan leggen (72%), humor in de lessen brengt (49%) en enthousiasme uitstraalt (48%). Een scholier: 'afwisseling, goede uitleg, gezag... Dat zijn dingen die er voor zorgen dat een les leuk wordt. Humor zorgt ervoor dat het niet saai wordt. Als een leraar enthousiasme uitstraalt, word ik eerder meegetrokken in die enthousiasme over het vak.'

Vandaag start het ‘International Summit on the Teaching Profession’ in Amsterdam, dé internationale onderwijstop waar 20 ministers van Onderwijs en 150 internationale docenten bij elkaar komen om onder andere te praten over de kwaliteit van leraren.

Orde houden

Volgens de leerlingen kunnen Nederlandse docenten over het algemeen goed orde houden in de les; toch geeft driekwart (74%) van de scholieren aan één tot drie leraren te hebben die dit echt niet kunnen. 'Sommige leraren zijn vanaf het begin heel duidelijk in de regels, daar is het geen zooitje. Andere leraren laten het in de eerste les al mislopen, geen grenzen aangeven, als je mensen eenmaal te ver laat gaan is er geen houden meer aan.'

Daarnaast zeggen vier op de tien leerlingen (40%) dat weinig leraren ze actief betrekken bij de les.

Je best doen voor de leraar

Driekwart (77%) van de leerlingen geeft aan dat de docent grotendeels bepaalt of ze het vak echt leuk vinden. 'Als een leraar enthousiast is maakt dat mij ook enthousiast. Hoe de stof gebracht wordt, kan een wereld van verschil zijn,' stelt een leerling. Ook of ze hun best doen voor een vak hangt bij de helft (52%) grotendeels af van de leraar.

In EenVandaag reageert minister Bussemaker vanavond op de uitslagen van dit onderzoek, waarbij ze onder meer aangeeft extra in te gaan zetten op 'topleraren'. Ook bespreekt Gijs Rademaker de resultaten met een Finse, Amerikaanse en Nederlandse leraar.

Over het onderzoek

Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit meer dan 8.000 jongeren van 12 tot en met 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden van 6 tot 12 maart 2013, deden 1.122 middelbare scholieren mee. De uitslag is na weging representatief voor drie variabelen, namelijk leeftijd, geslacht en spreiding over het land.

Lees ook