Jongeren geven de voorkeur aan een coalitie van VVD, PvdA en D66 met Diederik Samsom als minister-president. Volgens de grootste groep (29%) zou een Paars kabinet de beste optie zijn. Jongeren hebben dan ook vooral gestemd op de PvdA, D66 en de VVD.

Een kwart twijfelde in het stemhokje nog over zijn of haar stem. Zeventien procent van de jongeren heeft uiteindelijk strategisch op de PvdA of VVD gestemd. Net voor de verkiezingen gaf 16 procent aan op de PvdA te gaan stemmen; uiteindelijk heeft 27 procent dit gedaan.

Premier Samsom

Gevraagd om te kiezen tussen Mark Rutte en Diederik Samsom als premier, kiest een net iets grotere groep voor Samsom (48% tegen 43% voor Rutte). Tweederde van de jongeren vindt het geen probleem als politici op zichzelf stemmen, zoals onder andere Diederik Samsom deed. Een derde vindt dit niet kunnen.

Ruim driekwart van de jongeren (78%) vindt stemmen een plicht tegenover de samenleving. Een even grote groep heeft het idee invloed te kunnen uitoefenen door te stemmen; 17 procent denkt van niet.

Stemrecht vergroot politiek bewustzijn

Acht op de tien jongeren geven aan dat iedereen mag weten op welke partij zij gestemd hebben. Zij bespreken de verkiezingsuitslag vooral met hun ouders en vrienden. Bij ruim een derde van de middelbare scholieren (36%) uit het onderzoek is de uitslag ook tijdens de les behandeld.

Van de 330 jongeren die deze verkiezingen voor het eerst gestemd hebben, zegt 41 procent de politiek beter te volgen nu ze stemrecht hebben. Jongeren volgden de uitslag vooral via tv (84%), maar voor een derde van de jongeren waren ook sociale media een informatiebron.

Over dit onderzoek

1V Jongerenpanel is onderdeel van het actualiteitenprogramma EenVandaag. Aan dit online onderzoek, gehouden tussen 14 en 18 september 2012, deden 1.675 jongeren van 12 t/m 24 jaar mee, waarvan er 1.191 stemgerechtigd zijn. De uitslag is gecorrigeerd op leeftijd, geslacht en spreiding over het land.

Download

Download