Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod, is bij een meerderheid van de jongeren niet bekend. Als je aan jongeren vraagt of zij weten wat er in dit artikel staat, geeft 53 procent aan dat te weten. Maar als zij vervolgens een lijstje krijgen voorgelegd met zes mogelijkheden (allen Grondwetsartikelen), blijkt een 16 procent toch voorbij te gaan aan het eerste artikel. 44 procent van alle ondervraagden zegt te weten wat artikel 1 inhoudt en geeft ook daadwerkelijk het goede antwoord. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 1500 jongeren. 

De helft van de middelbare scholieren zegt op school les te hebben gehad over de Grondwet. Bij 31 procent kwam de inhoud ter sprake, bij 39 procent de geschiedenis van de Grondwet.

200 jaar Grondwet

Zaterdag bestaat de Grondwet precies 200 jaar. In dat kader daagde het National Comité 200 jaar Koninkrijk mensen uit om een nieuw artikel voor de Grondwet te schrijven. EenVandaag legde drie voorstellen voor nieuwe artikelen voor aan het 1V Jongerenpanel. Voor twee van de voorstellen is een meerderheid te vinden, namelijk voor het opnemen van rechten voor dieren (53%) en het beschermen van klokkenluiders (73%). Voor het invoeren van een burger-eed, waarin Nederlanders trouw beloven aan de Grondwet, is geen meerderheid (36%). 

EenVandaag legde de jongeren ook een aantal omstreden wetten en wetsvoorstellen voor. Andere resultaten van het onderzoek: 

  • Vier op de tien (39%) vinden dat majesteitsschennis opgeheven moet worden; de meerderheid (53%) vindt van niet. 
  • Een kwart (24%) vindt vrijheid van meningsuiting zo belangrijk dat mensen zelfs discriminerende opmerkingen mogen maken; tweederde (68%) vindt van niet.
  • Een vijfde (22%) vindt dat de doodstraf weer ingevoerd zou moeten worden; driekwart (75%) vindt van niet. 
  • Drie op de tien (29%) vinden dat de stemgerechtigde leeftijd verlaagd moet worden naar 16 jaar; tweederde (65%) vindt van niet. 

Meer uitslagen vind je in het onderzoeksrapport rechtsboven. Dezelfde vragen werden gesteld aan de leden van het EenVandaag Opiniepanel. 

Over dit onderzoek

Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden van 24 t/m 27 maart 2014, deden 1473 jongeren mee. De uitslag van de peiling is na weging representatief voor drie variabelen, namelijk leeftijd, geslacht en spreiding over het land.

Download