Jongeren staan vergeleken met volwassenen positiever tegenover het toelaten van vluchtelingen in Nederland. Acht op de tien jongeren (83%) vinden dat asielzoekers uit oorlogsgebieden zoals bijvoorbeeld Syrië moeten worden toegelaten in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 1200 jongeren uit het 1VJongerenpanel. Van de volwassenen vindt iets meer dan de helft (56%) dat deze groep asielzoekers in Nederland moet worden toegelaten. 

Het verschil in draagvlak is voornamelijk te zien in de groep die vindt dat asielzoekers uit oorlogsgebieden vrijwel altijd in Nederland toegelaten moeten worden. Vier op de tien jongeren (39%), tegenover 14% van de volwassenen, vinden namelijk dat asielzoekers uit oorlogsgebieden in bijna alle gevallen welkom zijn in Nederland.

Invloed op de maatschappij

Een meerderheid van jongeren én volwassenen, respectievelijk 61% en 69%, verwachten dat een toename van het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt veel invloed zal hebben op de maatschappij. Maar terwijl de grootste groep van de jongeren (44%) verwacht dat deze invloed vooral neutraal zal zijn verwachten volwassenen (57%) juist meer negatieve effecten.

Als positieve effecten worden door jongeren vaak genoemd dat het gaat om hoogopgeleide mensen die gemotiveerd zijn om wat van hun leven te maken en dat andere culturen kunnen zorgen voor een verbreding van de maatschappij. De negatieve effecten die vaak worden genoemd zijn zorgen over cultuurverschillen en integratie, maar ook het effect dat de vluchtelingendiscussie heeft op de samenleving. "Politici reageren niet adequaat op de situatie en vertellen dat vluchtelingen slecht zijn voor Nederland en een gevaar vormen voor de openbare orde. Dat drijft een wig in de samenleving en is een zeer gevaarlijke ontwikkeling”, aldus een deelnemer. 

Over dit onderzoek

Aan dit online onderzoek, gehouden van 1 tot 11 december 2015, deden 1165 jongeren mee. De uitslag is na weging representatief voor drie variabelen, namelijk leeftijd, geslacht en spreiding over het land.         

Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit ruim 5000 jongeren van 12 tot en met 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden van 1 tot en met 11 december 2015, deden 1165 jongeren mee. De uitslag is na weging representatief voor drie variabelen, namelijk leeftijd, geslacht eenspreiding over het land. Een rapportage van dit onderzoek vindt u www.1vjongerenpanel.nl

De software van de onderzoeken is van Vision Critical.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met [email protected]                  

Download