Jongeren hebben een rooskleurig toekomstbeeld, maar zijn niet geheel zonder zorgen. Bijna twee derde (62%) verwacht gemakkelijk een goede baan te krijgen en 77 procent denkt evenveel of zelfs meer te gaan verdienen dan de eigen ouders. Toch zijn er ook zorgen, met name over de haalbaarheid van een eigen woning.

De meerderheid van de jongeren (64%) is positief over de eigen financiële situatie over tien jaar. De grootste groep meent op hun 35ste tussen de 1.500-5.000 euro netto per maand te verdienen. Ruim een derde (37%) van de jongeren verwacht zelfs meer dan 3.000 euro netto per maand binnen te halen.

Goede baan en veel te besteden

De meeste jongeren (62%) denken later gemakkelijk een goede baan te vinden, hoewel de jongeren van 21 jaar en ouder hier wat minder positief over zijn. Geheel zorgeloos zijn de jongeren dan ook niet: 36 procent maakt zich zorgen of ze een woning kunnen kopen en 30 procent betwijfelt of ze de studie die ze willen volgen wel kunnen betalen.

Economische crisis

Een meerderheid (53%) maakt zich zorgen over de economische toekomst van Nederland. Een derde van de jongeren (34%) zegt bewuster met geld om te gaan door de berichtgeving over de economische situatie.

Eigen situatie positief

Met de eigen financiële situatie gaat het niet slecht. Ruim acht op de tien jongeren (81%) had in 2011 evenveel of zelfs meer te besteden dan in 2010. De helft van de jongeren ziet dit jaar positief tegemoet; slechts 16 procent is negatief over 2012.

Over dit onderzoek

Het onderzoek ‘Jongeren en hun financiële toekomst’ is uitgevoerd onder het 1V Jongerenpanel van nieuws- en actualiteitenprogramma EenVandaag, in samenwerking met het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Aan dit online onderzoek, gehouden tussen 23 december 2011 en 12 januari 2012, deden 1.996 jongeren van 12 t/m 24 jaar mee. De uitslag is gecorrigeerd op leeftijd, geslacht en spreiding over het land.

Download

Download

Download