Jongeren zijn nog niet klaar voor een samenleving zonder contant geld. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 1194 jongeren uit het 1V Jongerenpanel. Zeven (69%) op de tien van hen betaalt regelmatig met contant geld, 31 % zegt niet of nauwelijks meer gebruik te maken van contant geld. Hiermee verschillen zij vrijwel niet van volwassenen.

In Denemarken is men van plan om contant geld in winkels af te schaffen, waardoor er alleen nog maar met telefoon of pinpas betaald kan worden. Een ruime meerderheid (77%) van de jongeren is tegen de afschaffing van contant geld, slecht 17% vindt dit een goed plan.

Jongeren zijn bang dat het niet kunnen betalen met cash geld hinderlijk zal zijn tijdens het uitgaan. Daarnaast zijn ze net zoals volwassenen bezorgd over hun privacy en de macht die banken dan zullen krijgen. Maar ook vinden zij het niet prettig dat hun ouders hen dan ook kunnen controleren. “Als er verdacht veel bedragen van 6,00 euro bij de supermarkt van mijn rekening worden afgeschreven, denk ik dat mijn ouders daar niet bepaald gelukkig van zullen worden”

Contant geld in de toekomst

Ondanks dat er steeds meer mogelijkheden zijn om digitaal te betalen, zoals bijvoorbeeld met je smartphone, denkt ruim de helft (53%) van de jongeren dat contant geld niet snel zal verdwijnen. Opvallend is dat een meerderheid van de jongeren (57%) in tegenstelling tot volwassenen, als het zo ver zal komen, wel denkt te kunnen leven in een samenleving zonder contant geld. De volwassenen zijn hier namelijk minder positief over, van hen denkt meer dan de helft (55%) niet zonder cashgeld te kunnen.

Over dit onderzoek

Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit ruim 5.000 jongeren van 12 tot en met 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden van 02 tot en met 11 april, deden 1194 jongeren mee. De uitslag is na weging representatief voor drie variabelen, namelijk leeftijd, geslacht en spreiding over het land. De software van de onderzoeken is van Vision Critical. 

Download