Wat is jouw droom voor Nederland? Iedere week tot de inhuldiging publiceren wij dromen van jongeren op onze website. Deze week een paar praktische ideeën.

Tweede Kamer onderwerpen aan nieuwe regels

"Ik stel voor dat elke beslissing die wordt genomen in de Eerste Kamer en/of Tweede Kamer, ook zelf wordt beleefd door de betreffende Kamer(s). Bijvoorbeeld: als er wordt besloten dat iedereen minimaal een 7 voor het eindexamen moet halen, dat alle ministers die voor hebben gestemd ook hun examen moeten overdoen met deze normering."

Schoolsysteem op de schop

"Een nieuw systeem op de middelbare school. Je krijgt in de eerste álle vakken op je eigen niveau afgestemd. Iedereen kan dus Grieks en Latijn doen, maar ook andere vakken. Na de eerste klas kan je verschillende vakken laten vallen maar er zijn wel eisen, zoals bijvoorbeeld Nederlands en wiskunde. Zo krijgt iedereen de kans te laten zien waar die echt goed in is. Je hoeft dan dus niet perse vier jaar Frans te doen ofzo als je beter bent in bijvoorbeeld biologie."

Ander kiesstelsel

"Ik zou willen dat de manier van stemmen in Nederland veranderd. In het huidige systeem kiezen stemmers van kleinere partijen sneller voor de grote partij waar ze het minste problemen mee hebben, zodat ze geen minister president krijgen die ze niet willen.

Een mogelijke oplossing zou bijvoorbeeld zijn dat in plaats van één stem, we de partijen rangschikken van meest tot minst gewilde. Hierin wordt in eerste instantie gekeken naar de 1e stem. De partij met de minste stemmen wordt dan geëlimineerd en de stemmen gaan naar de 2e keuze. Dit wordt herhaald totdat een partij meer dan 50% van de stemmen heeft."

Afschaffen rekentoets

"Geen rekentoets meer op de Havo, want hierdoor gaat veel kennis verloren. Iemand die niet goed kan rekenen, kan namelijk wel een hele goede logopedist, docent of iets anders worden!"