Eén op de vijf middelbare scholieren (23%) die nu in de bovenbouw zitten, is bang te zakken voor de verplichte rekentoets als ze geen bijles krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag samen met LAKS onder 1.400 scholieren, waarvan er 1.100 in de bovenbouw zitten. 

Dit schooljaar moeten eindexamenleerlingen de verplichte rekentoets halen, anders krijgen ze geen diploma. Zes op de tien (60%) ondervraagde scholieren vinden dit een slecht plan, met name omdat ze geen les krijgen in rekenen.

Van alle scholieren in het onderzoek stellen drie op de tien (30%) zich zorgen te maken over de komst van de toets. Er kwamen honderden reacties binnen van bezorgde scholieren. 'Het is een slecht plan en ik maak mij zeker zorgen. Alle tijd die we op de middelbare school zitten krijgen we geen rekenlessen, hoe moeten we dan ooit een rekentoets kunnen maken? En je moet niet op deze toets kunnen zakken waardoor je geen diploma krijgt!', aldus een deelnemer. Zonder les, zeggen veel ondervraagden, moet de staatssecretaris ook niet verwachten dat het rekenniveau van scholieren omhoog zal gaan. 'Een rekentoets verandert het onderwijs niet. Als je wilt dat mensen beter kunnen rekenen, moet je meer investeren in rekenonderwijs.'

'Toets test vooral begrijpend lezen'

Er deden ook veel scholieren mee aan het onderzoek die de toets de afgelopen jaren als pilot hebben gemaakt. Deelnemers zijn eensgezind in hun mening dat de rekentoets niet zozeer rekenen toetst, maar eerder begrijpend lezen. Het feit dat je een rekenmachine mag gebruiken onderschrijft dat, zo geven ze aan. Ook is de informatievoorziening rond de toets volgens sommige scholieren 'waardeloos'. 

Andrej Josic, voorzitter van het LAKS: 'Deze toets zorgt voor onrust door het gewicht van de toets en de tekortschietende voorbereiding en voorlichting. Dit onderzoek wijst duidelijk uit dat scholieren nog niet klaar zijn voor de rekentoets en daarom moet deze toets worden afgeschaft. Veel scholieren zijn banger voor de rekentoets, dan voor de rest van de examens!' 

Studenten vinden dat ze goed kunnen rekenen

Eén van de belangrijkste redenen om de toets in te voeren is dat met name eerstejaars studenten volgens staatssecretaris Dekker te vaak in de problemen komen omdat ze slecht zouden kunnen rekenen. EenVandaag ondervroeg hierom ook 700 studenten op hbo en universiteit. De ondervraagde studenten onderschrijven dit beeld niet: van hen stelt maar 13 procent dat ze het in het eerste jaar makkelijker hadden gehad als ze beter hadden kunnen rekenen. Bijna negen op de tien (86%) ondervraagde studenten vinden dat ze goed genoeg kunnen rekenen. Slechts 7 procent geeft aan dat hun rekenniveau negatieve invloed had op de studieresultaten in het eerste studiejaar. 

Om 16.00 u presenteert Gijs Rademaker de resultaten van dit onderzoek bij Radio EenVandaag.

Over dit onderzoek

Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit ruim 5.000 jongeren van 12 tot en met 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden op van 23 september tot en met 5 oktober, deden 1.411 middelbare scholieren en 700 studenten van hbo en universiteit. Van de ondervraagde scholieren zitten 1.101 deelnemers in de bovenbouw. 

De uitslag is na weging representatief voor drie variabelen, namelijk leeftijd, geslacht en spreiding over het land. Meer uitslagen van dit onderzoek vindt u op www.1vjongerenpanel.nl.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical. 

Download