Een nekklem door de politie heeft zeker in één geval meer geleid tot een sterfgeval. Dat zegt advocaat Gerald Roethof die vandaag bij het Hof in Amsterdam een zaak voert namens de familie van een man die ook zou zijn omgekomen door de omstreden nekklem. De familie van Wensley Udenhout wil dat de betrokken agenten worden vervolgd voor dood door schuld, laten zij weten aan EenVandaag.

De Surinaamse man Wensley Udenhout overleed in 2013 tijdens zijn vakantie in Amsterdam. De man veroorzaakte in verwarde verwarde toestand geluidsoverlast op het balkon van het logeeradres waar hij verbleef. Alhoewel zijn aanwezige vriend de politie nog waarschuwde dat de man klaarblijkelijk in de war was, gingen de dienders hardhandig te werk, concluderen de vriend en advocaat Roethof. 

“Wensley Udenhout dood door nekklem”

Het optreden, een nekklem, zou hebben bijgedragen aan zijn dood. Advocaat Roethof zegt dat de man is overleden door zuurstofgebrek. “De nekklem is toegepast, er zijn vijf agenten op deze meneer gaan liggen, voor mij is redelijk duidelijk dat ook de nekklem geleid heeft tot een dodelijk slachtoffer.”

Naar aanleiding van het overlijden van Wensley heeft de Rijksrecherche een onderzoek ingesteld. De officier van justitie concludeert op basis van dit onderzoek dat de agenten niet strafbaar zijn en dus niet vervolgd dienden te worden. De agenten hebben volgens de richtlijnen gehandeld. 

De familie is tegen deze beslissing in beroep gegaan. Advocaat Roethof zegt dat de politie nooit zo had mogen handelen. “We praten over een meneer die geestelijk verward was. Dan schakel je een psycholoog, of GGZ in. Dat is niet gebeurd. Agenten kwamen binnen met één doel; hem aanhouden. Mijn standpunt is dat zijn aanhouding is in strijd met hun eigen protocollen.”

Met een zogenaamde artikel 12 procedure willen ze dat de agenten alsnog vervolgd worden. Vandaag dient de zaak, het Hof besluit nog deze zomer nog of er een strafzaak moet komen tegen de dienders. 

Omdat de zaak onder de rechter ligt, wil de politie niet reageren. 

Onderzoek

De nekklem is sinds het overlijden van de Arubaan Mitch Henriquez onderdeel van debat. Henriquez vierde vakantie in Nederland toen hij na het bijwonen van een concert van UB40 gearresteerd werd. Hij zou geroepen hebben dat hij een wapen op zak had. De politie paste tijdens de arrestatie een nekklem toe. Uit autopsie is vast komen te staan dat Henriquez stierf als gevolg van het politiegeweld. Vandaag wordt de man begraven op Aruba. De Rijksrecherche doet onderzoek.

Het ministerie van Justitie heeft inmiddels laten weten dat minister Van der Steur aan de Inspectie voor Veiligheid en Justitie gevraagd heeft onderzoek te doen naar de inzet van de nekklem. Inzet van het geweldsmiddel moet altijd proportioneel zijn, de vraag is of de nekklem nog wel een geëigend middel is. 

Het onderzoek zal naar verwachting in 2016 klaar zijn. Dan zal er een beslissing worden genomen of de nekklem nog ingezet mag worden. Het onderzoek spitst zich niet alleen toe op politie, ook de marechaussee wordt hierin meegenomen. Het onderzoek van de inspectie zal geen gevolg hebben voor lopende rechtszaken.

In EenVandaag advocaat van de familie Udenhout, Gerald Roethof en vriend van Wensley Sergio. Ook spreken we Jaap Timmer, hoofddocent maatschappelijke veiligheid aan de VU.