Tussen 2004 en 2008 hebben 20.000 zzp’ers geen zwangerschapsuitkering gekregen. Nederland is hiervoor al op de vingers getikt door de Verenigde Naties en het College voor de Rechten van de Mens.

Vijf vrouwen voeren een proces tegen de staat en een van hen heeft nu toch een zwangerschapsuitkering ontvangen. Krijgt nu iedereen met terugwerkende kracht een zwangerschapsuitkering tussen 2004 en 2008?