Deze week staan ze voor de rechter in Utrecht, de zonen Bep, Ko en Jan O., zwanendrifters uit het Groene Hart. 

Ze worden verdacht van diverse overtredingen van de Flora- en Faunawet, het zich toe-eigenen van wilde knobbelzwanen, dierenmishandeling, gebruik verkeerde pootringen en het illegaal leewieken en tatoeëren. De tenlastelegging die tegen hen ligt vindt u hier.

Download

Download

update
clock 12-04-2016 15:05

Eis: werkstraf, boete voor zwanendrifters

Eis voor zwanendrifters Jan, Ko en Bep O. is 240 uur werkstraf, 60 uur voorwaardelijk, 5000 euro boete voor alle drie.