Er zijn naar schatting 250 mensen die gerekend worden tot de zwaarste categorie psychiatrische patiënten. Door hun complexe stoornissen kunnen psychiatrische instellingen geen kant met ze op en lopen ze overal vast. Kunnen deze mensen nu hulp krijgen die zij nodig hebben?

Er is een nieuwe kliniek die door intensieve begeleiding het verschil probeert te maken. De patiënten worden niet opgesloten op een kamertje, maar krijgen juist aandacht.

De kliniek voor langdurige intensieve zorg (LIZ) opende in februari haar deuren voor de eerste acht bewoners. EenVandaag mocht exclusief binnen filmen. We volgen twee bewoners: Serge en Tes.

GGZ-instelling Inforsa opende 1 februari van dit jaar de deuren van een gesloten kliniek voor mensen met zeer zware psychiatrische stoornissen. De kliniek voor Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) richt zich op mensen die in de reguliere GGZ niet verder geholpen kunnen worden vanwege de complexiteit van hun stoornis of gedragsproblematiek. Inforsa verwacht deze mensen te kunnen helpen aan de hand van langdurige zorg in combinatie met een orthopedagogische benadering; een behandeling die in de reguliere GGZ nog niet wordt toegepast.

Nieuwe plek voor nieuwe kans

De kliniek is speciaal ontwikkeld vanwege de toenemende vraag naar behandelplekken voor mensen die in de huidige GGZ stranden. Tot nu toe konden mensen met complexe psychiatrische problemen terecht in een Kliniek Intensieve Behandeling (KIB), waar er in Nederland drie van zijn. Inforsa beheert één van deze klinieken. De cliënten kunnen op deze afdelingen maar voor maximaal een half jaar behandeld worden. Vanwege gedragsproblematiek en de complexiteit van sommige stoornissen is dit niet altijd lang genoeg. Om deze cliënten toch te kunnen behandelen biedt de nieuwe kliniek van Inforsa ruimte voor vijf jaar behandeling. In deze periode wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden om de cliënt na de behandeling in de LIZ weer terug te laten keren naar de verwijzende instelling of naar een andere passende plek.

Orthopedagogische behandeling

In de nieuwe kliniek wordt gebruik gemaakt van een orthopedagogische visie, nu voornamelijk nog toegepast in de kinder- en jeugdzorg en de gehandicaptenzorg. “De reguliere psychiatrische behandelingen richten zich voornamelijk op de stoornissen. Door orthopedagogie toe te voegen aan de behandeling kunnen we ons ook veel meer richten op de mens achter de cliënt en niet alleen op de ziekte,” aldus Marion van Bruggen, Hoofd Behandelzaken LIZ. “We focussen hierbij op vaardigheden en mogelijkheden die een cliënt nog wel heeft en proberen die geleidelijk te vergroten.”