Al eeuwen is aan ons vanuit de Bijbel verteld dat Eva de schuldige is van de erfzonde waardoor de mens uit paradijs verdween. Maar Nederlandse onderzoekers hebben ontdekt dat het verhaal van Adam en Eva eigenlijk herschreven zou moeten worden. 

Zij vonden een oerversie van het scheppingsverhaal dat als bron heeft gediend voor het verhaal in Genesis. In dat verhaal was Adam geen mens die door Eva werd verleid, maar een God die door een slang werd gebeten en daardoor mens werd. Om het verlies van zijn onsterfelijkheid te compenseren schiep god de vrouw (zodat ze door hun kinderen toch voort konden leven).

Verhaal aangepast

De oerversie werd ontdekt door Nederlandse oudtestamenticus en kenner van semitische talen Marjo Korpel en collega Johannes de Moor. Zij vonden in Ugaritische kleitabletten duidelijk bewijs dat er een voorloper was van het scheppingsverhaal dat op een aantal cruciale punten is aangepast door de schrijvers van de bijbel.