De Afghaanse tolk Abdul Ahmadzai mag voorlopig in Nederland blijven. Zijn zaak wordt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst(IND) in behandeling genomen.

De Afghaanse tolk loopt in Uruzgan levensgevaar na zijn werk voor het Amerikaanse en het Nederlandse leger. Tot vandaag wilde Teeven hem laten uitzetten naar het Europese land waar hij als eerste een asielaanvraag indiende; Noorwegen. Nu mag hij alsnog asiel aanvragen in Nederland. De voorgenomen uitwijzing van Ahmadzai leidde tot grote verontwaardiging. Een petitie waarin wordt opgeroepen hem asiel te verlenen werd massaal ondertekend.

EenVandaag sprak twee keer met Ahmadzai:

Download