Met koppen op internet als ‘Red het medisch beroepsgeheim’ en ‘De Tweede Kamer heeft het medisch beroepsgeheim stilletjes afgeschaft’ ontstond er de nodige ophef over wetgeving die vorige week door de Tweede Kamer is aangenomen.

Zorgverzekeraars kunnen bij het vermoeden van fraude door een arts voortaan uw medische dossier bestuderen. In het verleden bleek opsporing van misbruik van persoonsgebonden budgetten en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen soms gehinderd te worden door het beroepsgeheim van artsen en zorginstellingen.  

Maar wat betekent een ‘vermoeden van fraude’? Moeten we ons zorgen maken over onze privacy? 

In Radio EenVandaag een gesprek met Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij schreef in opdracht van het ministerie van het van Gezondheid, Welzijn en Sport het rapport ‘Medisch beroepsgeheim in dubio, de verhouding van het medisch beroepsgeheim tot zwaarwegende maatschappelijke belangen’

Ook spreken we met Arjan de Kwant, medisch adviseur van zorgverzekeraar DSW.