“Het gaat hier in de Wieringermeerpolder een groot industrieterrein van megawindmolens worden. De mensen schrikken zich dood als die er eenmaal staan”, Tjeerd Dankert -een van de activisten die fel verzet aantekende tegen de komst van de windmolens- is zeer teleurgesteld in het oordeel van de Raad van State. 

De Raad heeft alle argumenten tegen de bouw van een van de grootste windmolenparken van Nederland in de kop van Noord-Holland van tafel geveegd. Volgend jaar gaat de bouw van start. In heel Nederland komen er tot 2020 naar schatting nog 1000 windmolens bij. In totaal telt ons land dan 3100 wieken op stalen poten. 

Volgens secretaris Jeroen Hetzler van de Groene Rekenkamer staat de bouw gelijk aan “geld over de balk smijten”. Het zou veel beter, veel efficienter en veel goedkoper zijn te investeren in een thoriumcentrale. Een dergelijke centrale zorgt er voor dat energie altijd voorradig is. Als we afhankelijk zijn van alleen maar wind- en zonne-energie is het maar de vraag of mijn toiletlampje het doet op elk gewenst moment.