Geert Wilders is door het publiek gekozen tot de politicus van het jaar 2013. Hij krijgt landelijk de meeste stemmen (16 procent) in de jaarlijkse verkiezing van EenVandaag. Niet in elke provincie wint Wilders de strijd. Voor Utrechters en Flevolanders is Emile Roemer de politicus van het jaar. In totaal brachten ruim 35.000 mensen hun stem uit.

Wilders wint in bijna alle provincies, met als belangrijkste reden dat de leider van de PVV duidelijke taal spreekt. Deelnemers uit Utrecht en Flevoland kiezen vooral voor Roemer omdat hij betrouwbaar is.

Opvallend is dat Utrecht de enige provincie is waar Wilders helemaal niet in de top-3 van politici voorkomt. Met 8 procent van de stemmen moet hij naast Emile Roemer ook Jeroen Dijsselbloem en Alexander Pechtold voor zich laten. Lodewijk Asscher en Sybrand Buma halen beiden in Zeeland de top-3. En premier Rutte scoort alleen in Flevoland, daar wordt hij derde.

Kandidaatstelling Janse voor Zeeuwen hét politieke moment

Het sluiten van het Begrotingsakkoord in oktober, het Sociaal Akkoord in april, Prinsjesdag in september en het kabinetsbesluit in oktober om de JSF definitief aan te schaffen zijn de meest genoemde politieke gebeurtenissen van het jaar 2013. Alleen in Zeeland wint een andere gebeurtenis: voor Zeeuwen is de beslissing van de SGP om vrouwen toe te laten op de kandidatenlijst en de daarmee samengaande kandidaatstelling van Lilian Janse in Vlissingen hét politieke moment van het jaar 2013.

Bekijk rechtsboven in beeld de volledige uitslag van het onderzoek per provincie.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 35.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 5 december tot en met 16 december 2013. De deelnemers is een lijst voorgelegd met 25 landelijke politici die afgelopen jaar het meest in het nieuws waren, opgesteld door de Nederlandse Nieuwsmonitor. Ook konden deelnemers zelf namen invullen.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

Download