Naar schatting weet ruim 40% van alle kiezers nog niet wat ze vandaag gaan invullen op het stembiljet. Zwevende kiezers zijn in opmars: steeds vaker wisselen we tijdens de verkiezingscampagne van partijvoorkeur. Hoe komt het dat we steeds langer twijfelen? 

Wie zijn deze zwevende keizers? Die vraag leggen we voor aan Sabine Geers, zij promoveerde gisteren aan de Universiteit van Amsterdam met haar onderzoek naar het fenomeen de zwevende kiezer. 

Volgens Geers zijn deze aarzelende kiezers zeker niet onwetend en ongeïnteresseerd. Deze groep kiezers maakt juist een weloverwogen keuze, onder andere door gebruik te maken van nieuws over de campagne. "Media lijken echter met name een informatieve rol te spelen, waarbij aarzelende kiezers de media gebruiken om zo tot een keuze te komen."

Ook zijn we op verkiezingsdag in Rotterdam, een stad waar de opkomst de laatste jaren flink lager ligt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. 

TK 2012

Opkomstpercentage landelijk: 74,5%

Opkomstpercentage Rotterdam: 63%

TK 2010

Opkomstpercentage landelijk: 75,4%

Opkomstpercentage Rotterdam: 64,5%

Hoe komt het dat kiezers hier massaal wegblijven? Wie profiteert hier van? Marc Belinfante doet verslag vanuit de havenstad. 

Zweeft u zelf nog? Wellicht komen onze korte introductie-video's dan nog goed van pas: