De strijd om het voorzitterschap voor de FNV is begonnen. De eerst bekende kandidaat is Corrie van Brenk. Zij geeft nu leiding aan de ambtenarenvakbond Abvakabo en staat bekend als vertegenwoordiger van de activistische vleugel van de vakcentrale.

De meer diplomatieke Ton Heerts heeft als huidige interim-voorzitter het sociaal akkoord uitonderhandeld. Maar is hij degene die het akkoord kan gaan uitdragen? Half mei wordt de nieuwe voorzitter gekozen. Van Brenk heeft al aangekondigd dat Abvakabo tijdens de federatieraad aanstaande zaterdag nog geen ‘ja’ kan zeggen tegen het onderhandelde resultaat. Wie is Corrie van Brenk en is zij de zoveelste donkere wolk boven het sociaal akkoord?