De Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid komt vandaag bijeen om te vergaderen over het aftreden van Job Cohen, gisteren. Wie volgt hem op als fractievoorzitter?

Namen als Diederik Samsom en Ronald Plasterk worden veelvuldig genoemd, maar wordt een van hen de nieuwe leider of neemt een ander uit de fractie het over?

Hoe wordt binnen de fractie gereageerd op de oproep van partijvoorzitter Hans Spekman om de nieuwe fractievoorzitter te laten kiezen door de leden in plaats van door de fractie? Ook reageert oud-PvdA minister Jan Pronk op het plan van Spekman.