Oud-generaal Ratko Mladic was de militaire leider van de etnische Serviërs in Bosnië tijdens de Bosnische afscheidingsoorlog (1992-1995). Hij belichaamde, samen met de in 2008 gearresteerde politieke leider van de Serviërs in Bosnië, Radovan Karadzic, in de Bosnische afscheidingsoorlog (1992-1995) de etnische zuiveringen. Daarmee poogden extremistische Serviërs de afscheiding van Servië te dwarsbomen. De Serviërs waren overigens niet de enigen die zich daaraan schuldig maakten.

Mladic wordt door de aanklagers van het Joegoslavië-Tribunaal verantwoordelijk gehouden voor onder meer de massamoorden rond Srebrenica, nadat die plaats door de Bosnische Serviërs was ingenomen in juli 1995. Hij werd die maand voor het eerst aangeklaagd door het tribunaal. Dat was voor andere feiten, later volgde de aanklacht over de moordpartij rond Srebrenica die het tribunaal tot volkerenmoord bestempelde en over de belegering van Sarajevo, waar ook sprake zou zijn van volkerenmoord.

Mladic werd in 1942 in Herzegovina geboren. Zijn vader werd gedood in de strijd tegen fascisten in Kroatië. Mladic werd officier in het Joegoslavische leger en diende lange tijd in de deelrepubliek Macedonië. Toen Joegoslavië uiteenviel diende hij in een al eeuwen door Serviërs bewoond deel van Kroatië. Hij maakte er als doortastend commandant indruk. Hij ging naar de omgeving van Sarajevo en in mei 1992 werd Mladic door Karadzic tot generaal en bevelhebber van de Bosnisch Servische strijdkrachten benoemd.

Hij domineerde het slagveld en werd oorlogsheld voor veel Serviërs. Mladic' troepen beheersten vrijwel heel Bosnië-Herzogovina en belegerden Sarajevo, waar moslims zich verschansten. Maar de militaire successen weerhielden Mladic en Karadzic er kennelijk van diplomatiek op te treden en op een verstandig moment vrede te sluiten.

Toen ze zich uiteindelijk in 1995 toch bij vrede neerlegden, waren ze militair op de terugtocht en als oorlogsmisdadigers aangeklaagd. Mladic ging naar Belgrado. Daar leefde hij nog rustig tijdens het bewind van Slobodan Milosevic. Rond de val van dat regime in oktober 2000, verdween Mladic. Hij werd een obstakel voor de toetreding van Servië tot de EU. In 2010 hebben familieleden gepoogd hem officieel dood te laten verklaren, omdat ze al zeven jaar niets van hem hadden vernomen.

Er zijn eerder sterk op Mladic gelijkende figuren aangehouden, zoals vorig jaar nog een Bosnische immigrant in Wenen en in Belgisch-Limburg een man uit Sint-Truiden.

Wie is Ratko Mladic'?