Er lopen veel zwijnen op de Veluwe, daar is iedereen het over eens. Ze zorgen voor overlast en verkeersongelukken, maar is dat erg? Daar is niet iedereen het over eens. En moet je er dan iets aan doen? Daar lopen de meningen totaal over uitéén. Rijst uiteindelijk de vraag: Wie is er nu eigenlijk de baas in het bos. Hoe moet het verder met al die zwijnen? De provincie Gelderland blijft in ieder geval de drukjacht op wilde zwijnen op de Veluwe toestaan. Wel blijft deze jacht expliciet beperkt tot november en december, en moeten jagers hun voornemen drie dagen tevoren kenbaar maken aan de provincie. Dat heeft het provinciebestuur vandaag besloten.