Het College voor Zorgverzekeringen heeft staatssecretaris Bussemaker geadviseerd om het wasgeld van mensen in verzorgingstehuizen niet meer te betalen. Dat zouden ze zelf moeten doen, net zoals de mensen in verpleegtehuizen en in de gehandicaptenzorg. Bewoners van verzorgingstehuizen zijn woedend: Dit kan wel 16 procent van hun maandinkomen zijn, en het is al zo moeilijk. Wie gaat de was betalen?