In de gemeente Stichtse Vecht rollen de politieke partijen over elkaar heen. Een deel van de fractievoorzitters is boos op wethouder Van Rhee van de ChristenUnie, die Zorg in zijn portefeuille heeft. Een ander deel neemt hem juist in bescherming. Reden voor de woede betreft zijn handelen in een eerdere functie als directeur van een een christelijk Blijf van mijn Lijf Huis. 

In de nacht van twaaf op dertien november 2008 werden drie vrouwen met hun kinderen zonder pardon op straat gezet uit  het beveiligde christelijke Blijf van mijn Lijf Huis Ruchame in het Twentse Heeten. Het besluit daartoe werd genomen door een vooraanstaand lid van de ChristenUnie, die destijds de leiding had over Ruchame: Henk van Rhee. De vrouwen liepen door zijn beslissing wezenlijk gevaar bloot te komen staan aan geweld van hun voormalige echtgenoten.

'Homoseksualiteit als aandoening'

Henk van Rhee is momenteel wethouder Zorg is de gemeente Stichtse Vecht voor CU/SGP,  en was voorheen onder meer jarenlang partijdirecteur en campagneleider van de CU. In het verleden kwam hij al eerder in opspraak als leidinggevende van de christelijke Stichting "Different". De Stichting zag homoseksualiteit als een ziekte en had als doel homoseksuelen te genezen van hun "aandoening".

Nieuwe beschuldigingen

Bij zijn aantreden als wethouder in april dit jaar ageerden de oppositie-partijen GroenLinks, Lokaal Liberaal en Maarssen 2000 al tegen zijn benoeming. De betreffende partijen voerden voor verder onderzoek onder meer gesprekken met de heer Seldenrijk, in 2008 voorzitter van de Raad van Toezicht bij Ruchama. Daaruit kwamen nieuwe, verdergaande bezwaren tegen Van Rhee naar boven. Voor de oppositie-partijen in de gemeente Stichtse Vecht is de maat nu vol. "Als maar de helft waar is, dan hoort hij niet niet op deze portefeuille (Zorg) te zitten",aldus fractie-voorzitter Ron Druppers van Maarssen 2000.

Beschuldigingen

Van Rhee kwam tot zijn besluit om de drie vrouwen en hun kinderen midden in de nacht op straat te zetten omdat de drie fel ageerden tegen het ontslag van hun vertrouwenspersoon. Hij werd door Van Rhee beschuldigd van "grensoverschrijdend gedrag". Door alle vrouwen in het Blijf van mijn Lijf Huis werd dit afgedaan als baarlijke nonsens.

Henk van Rhee spreekt in een schriftelijke reactie de beschuldigingen tegen. Hij stelt: "Na een problematische situatie in het opvanghuis is op dringend advies van de huisarts voor clienten vervangende opvang en vervoer georganiseerd".

Tijdelijk onderduiken

Lariekoek, aldus oud-voorzitter Seldenrijk van de Raad van Toezicht van Ruchama. Alleen door de inzet van de medewerkers van het opvanghuis hebben de drie vrouwen en hun kinderen nog een veilig onderkomen gevonden. Ze konden tijdelijk onderduiken bij particulieren die via de kerk werden gevonden.

Burgemeester Spies van Stichtse Vecht heeft inmiddels alle raadsfracties ingelicht. Het is volgens haar aan de gemeenteraad om te besluiten hoe het verder moet. De fractievoorzitters van GroenLinks, Lokaal Liberaal en Maarssen 2000 eisen dat de hele zaak onderzocht wordt.