Hoe zorg je ervoor dat burgers weer meer vertrouwen krijgen in de overheid en elkaar? Door ze bij hun buurt te betrekken. Dat is kortweg de conclusie van het WRR-rapport "Vertrouwen in de buurt" dat morgen verschijnt. In de studio een gesprek over dit rapport met prof. Pieter Winsemius.

Hij onderzocht de afnemende betrokkenheid van mensen bij elkaar en bij de overheid. Bewoners moeten meer bij hun buurt betrokken worden, er moet meer op hun behoeften en kwaliteiten worden ingespeeld. Dit gebeurt volgens het rapport tot nu toe niet gecoordineerd. De lokale democratie moet worden versterkt. Mensen moeten kunnen stemmen welke thema's zij bovenaan de gemeente-agenda willen hebben.