Het aantal meldingen van euthanasie is vorig jaar met ruim acht procent gestegen. In totaal zijn in 2017 6.585 mensen geholpen bij het overlijden, blijkt uit cijfers van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.

In 2017 is bij 6.585 mensen euthanasie gepleegd

De commissie toetst alle gevallen van euthanasie. In 2017 werd 99,8 procent van de gevallen als 'zorgvuldig' beoordeeld. De groei van 8,1 procent is vergelijkbaar met de groei in voorgaande jaren. In bijna 90 procent van de gevallen gaat het om patiënten die lijden aan niet meer te genezen kanker, aandoeningen van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld Parkinson, MS, ALS), hart- en vaataandoeningen, longaandoeningen of een combinatie daarvan. Drie keer ging het om patiënten in een stadium van vergevorderde dementie, 166 keer was de beginfase van dementie de grondslag van het lijden.

Al jaren achtereen stijgt het aantal euthanasiegevallen in Nederland. Jacob Kohnstamm is voorzitter van de regionale toetsingscommissies. Zij kijken achteraf of de euthanasie zorgvuldig en volgens de wet is verlopen. Sommige artsen maken zich zorgen over de euthanasiepraktijken. Ze zijn bang dat de grenzen van de euthanasiewet teveel worden opgerekt en dat er mogelijk te snel en te makkelijk euthanasie wordt toegepast.