De waterschappen vrezen voor de veiligheid van de Nederlandse dijken nu het Rijk wil bezuinigen op het Deltafonds, een fonds voor de renovatie en versterkingen van zeeweringen. Alhoewel er volgens de Unie van Waterschappen in het Lenteakkoord is afgesproken om niet te beknibbelen op het Deltafonds, staat er in de miljoenennota een bezuinigingsbedrag van 600 miljoen euro: tien procent van het budget.

De Unie van Waterschappen vrezen voor ernstig achterstallig onderhoud, omdat nu al dertig procent van de dijken niet meer voldoet aan de wettelijke normen. Met de verwachte bezuinigingen kan een deel van de noodzakelijke projecten op de lange baan worden geschoven.

Vanavond in EenVandaag een reportage over de gevolgen van bezuinigingen op de dijken vanuit Groningen. In waterschap Noorderzijlvest wordt gewerkt aan de spoedreparatie van een verzwakte zeedijk. Het waterschap is pertinent tegen nieuwe bezuinigingen, omdat het te kampen heeft met hogere veiligheidsnormen en een stijgende zeespiegel. Het wil de dijken daarom blijven versterken om de toenemende druk op de zeewering te kunnen bolwerken en meer verzwakte dijken te voorkomen.