Bijna 9 maanden na de Tweede Kamerverkiezingen is het zover: er is een coalitieakkoord bereikt. Informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees zullen het akkoord vandaag presenteren. Vier vragen beantwoord door politiek verslaggever Marloes Lemsom.

Wat gaat er vandaag gebeuren?

"Deze ochtend is er door de onderhandelaars voor de zekerheid tijd gereserveerd om nog terug te onderhandelen", zegt Lemsom. "Gisteren hebben de afzonderlijke fracties van VVD, CDA, D66 en Christenunie vergaderd over het coalitieakkoord. Mochten de fracties het ergens niet mee eens zijn, dan wordt daar vanochtend nog over gesproken. Ze hopen natuurlijk dat dat niet nodig is, want als één fractie iets ter discussie stelt, dan weten de andere drie natuurlijk ook nog wel een punt waar ze minder blij mee zijn. En dan is het einde zoek."

"Daarna zullen de informateurs het verslag van de formatie officieel aanbieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, en zullen we fractievoorzitters vertellen wat er in het akkoord staat."

Bekijk ook

Wat wordt er precies gepresenteerd?

"Het coalitieakkoord wordt gepresenteerd. Ongetwijfeld zullen de vier partijleiders gaan zeggen dat ze heel tevreden zijn met het akkoord en dat ze allemaal iets moeten geven en nemen. We zullen we horen dat er grote potten geld komen voor het oplossen van het stikstofprobleem en de wooncrisis." Lemsom: "Ook gaat er extra geld naar basisschoolleraren en verdwijnt de kinderopvangtoeslag. In plaats daarvan komt er een inkomensafhankelijke subsidie voor ouders met kinderen op de kinderopvang."

"Wat we nog niet weten is wat het kabinet van plan is op het gebied van migratie, en op medisch-ethisch vlak. De onderhandelaars zullen willen uitstralen dat dit een heel ander kabinet is dan het vorige - ondanks dat het kabinet uit dezelfde partijen bestaat."

Bekijk ook

Met wie is het debat van morgen en wat wordt er besproken?

"Het debat donderdagochtend wordt gevoerd met informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees, want zij bieden officieel het verslag van de formatie aan, aan de Tweede Kamer. Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Gert-Jan Segers doen mee als fractievoorzitter van hun eigen partij."

"Na het debat wordt Rutte aangewezen als formateur en kan hij officieel op zoek naar nieuwe ministers en staatssecretarissen voor zijn vierde kabinet."

Bekijk ook

Wat gaat er daarna (in grote lijnen) nog gebeuren?

"Rutte kan beginnen nieuwe bewindspersonen uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek", legt Lemsom uit. "Vervolgens screent de AIVD de nieuwe kandidaten. Dat kan al met al wel een paar weken duren. Vermoedelijk staat het nieuwe kabinet dan begin januari op het bordes."

Bekijk ook