De jongetjes Gerard en Jan overlijden op 15-jarige en 8-jarige leeftijd in het St. Joseph. Zijn de broeders van de heilige Joseph verantwoordelijk voor hun dood en die van 32 andere kinderen die zij verzorgden? Het Openbaar Ministerie onderzoekt momenteel de omstandigheden waaronder de zwakzinnige kinderen destijds overleden. EenVandaag spreekt met familieleden van Gerard en Jan. Ook spreken we met een familielid van de portier die lange tijd in St. Joseph werkte en die gezwicht is voor de druk van de paters om te zwijgen over de misstanden.

De doodsoorzaken van de kinderen viel de commissie Deetman, die het seksueel misbruik van minderjarigen in de katholieke kerk heeft onderzocht, op. Uit archiefmateriaal bleek dat in de jaren 1952, 1953 en 1954 het aantal sterfgevallen veel hoger lag dan gemiddeld.