Morgen wordt de eerste Europese president benoemd. De geruchtenmachine draait op volle toeren. Wie zal de functie mogen invullen? De naam van onze eigen premier Balkenende wordt wederom genoemd, maar ook Tony Blair is terug van weggeweest. Maar waar moet die Europese president eigenlijk aan voldoen?

Voorheen had de Europese Raad, als hoogste orgaan van de Europese Unie, een voorzitter die op toerbeurt van 6 maanden in handen van een van de 27 lidstaten lag. Het mandaat van de europese president loopt 2,5 jaar en kan eenmaal worden vernieuwd.

Wat gaat de Europese president doen?