Een groot onderzoek in Engeland naar aanleiding van het online plaatsen van foto's van kinderen. 

De vraag of je zomaar alles en iedereen op sociale media kunt zetten leidt tot grote verdeeldheid. Iets meer dan de helft van de mensen zet pertinent nooit foto’s van zijn of haar kroost op sociale media. De Andere helft, 56%, heeft geen enkel bezwaar!

Toch vindt 70% dat je toestemming moet vragen voordat je andermans kind op sociale media zet. De overige 30% doet dat dus niet.

De onderzoekers heffen wel het vingertje, volgens hen beseffen mensen niet dat een foto of video die eenmaal is geplaatst, voor de rest van het leven van het kind online blijft staan.