De 81-jarige bewoonster van verzorgingstehuis De Golfstroom in Den Helder die eind september zichzelf van het leven beroofde, had al diverse malen gewaarschuwd. Een verhuizing was op handen, en de bewoonster gaf aan deze niet meer mee te willen maken. 

De directie van het verzorgingstehuis kreeg deze signalen ook van het personeel maar heeft daar niets mee gedaan, blijkt vanavond in televisieprogramma EenVandaag.

In haar afscheidsbrief schreef mevrouw Westveer: ‘Directie, zoals jullie personeel en bewoners behandelen, daar valt niet mee te leven’. De 81-jarige beroofde zichzelf van het leven omdat ze niet op korte termijn uit haar woning wilde. Negen woningen moesten van de directie ontruimd worden om plaats te maken voor een gezondheidscentrum.

Audioverslag

Na het bericht over de verhuizing ontstond grote onrust onder de bewoners van de benedenverdieping van De Golfstroom. Op een medewerkersbijeenkomst is de vrees voor zelfmoord aan de directeur geuit. Een audioverslag van die bijeenkomst, in bezit van EenVandaag, bevestigt dat. Toch houdt directeur Coert Veenstra vol dat die waarschuwing hem niet bereikt heeft: 'Ik heb geen signalen ontvangen van; er lopen hier bejaarden rond die een einde aan hun leven willen maken,' zegt hij in EenVandaag.

Rechtszaak

Wat er gaat gebeuren met de acht andere bewoners van de benedenverdieping is nog niet duidelijk. Een oud-gemeenteambtenaar, jarenlang verantwoordelijk voor de zorg in de regio Den Helder, behartigt nu de belangen van vijf van hen. Wanneer de verhuizing nu nog doorgezet wordt, overweegt hij zelfs een rechtszaak te starten.

Vanavond besteedt EenVandaag aandacht aan de situatie binnen de muren van De Golfstroom. Aan het woord komt Sietha Cornielje, een vertrouwelinge van de familie van mevrouw Westveer, en medewerkers van de zorginstelling wie hun verhaal doen over intimidatie en een angstcultuur. Daarnaast spreekt hoogleraar Recht en Gezondheid Martin Buijsen (Erasmus Universiteit) over de bestuursstructuur van Stichting Vrijwaard, waar De Golfstroom onder valt.

Kijk hier een eerdere uitzending over de zelfmoord terug: