17 procent van de Nederlanders is goed voor maar liefst 80 procent van de nationale zorgkosten. Deze 'grootgebruikers' wonen vooral in krimpgebieden, zoals bijvoorbeeld Oost-Groningen. Dagblad Trouw, dat over het onderzoek berichtte, spreekt van een 'groeiende zorgkloof in Nederland.'

Hans Berg is huisarts in Wedde, een dorp in Oost-Groningen. Volgens hem heeft 'de kloof' te maken met de sociaaleconomische status van de inwoners. "De hoogopgeleide mensen trekken hier weg. De mensen die overblijven zijn vaker laagopgeleid en werkloos. Mijn patiëntenbestand wordt ook steeds ouder."

Hij merkt dat ook in zijn spreekkamer. "Mensen komen met lichamelijke klachten, maar als je goed kijkt naar wat daar onder ligt, dan zie je stress, psychische problemen, schulden en worstelen mensen met het feit dat ze geen werk hebben."

Volgens gezondheidseconoom Guus Schrijvers beperkt de problematiek zich niet tot krimpgemeenten in de Provincie. "Ook arme wijken in grote steden hebben hiermee te maken."

Samen met zijn vrouw zette huisarts Berg het project ‘Wedde dat het lukt’ op. Het project verbindt de formele en informele zorg met elkaar. Een dorpsondersteuner en vrijwilligers vormen een sociaal netwerk wat een medicijn voor eenzame burgers moet zijn. "Een prachtig voorbeeld van een project dat heel hard nodig is", zegt Schrijvers. "Helaas zijn dit soort projecten er te weinig. De overheid investeert te weinig in preventie."